موافقت شورای ساخت با یک فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با یک فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه «شپلوتکا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین قناعت موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.


شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با یک فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه «شپلوتکا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین قناعت موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.