میزبانی تماشاخانه ایرانشهر از ۱۵ هزار مخاطب

تماشاخانه ایرانشهر با میزبانی از اجرای نمایش‌های «تراس»، «مار بازی»، «شهر ما» و «خون به پا می‌شود» پذیرای ۱۵ هزار مخاطب شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «خون به پا می‌شود»، «تراس»، «مار بازی» و «شهر ما» که در نوبت اجرایی اردیبهشت و خرداد در […]


تماشاخانه ایرانشهر با میزبانی از اجرای نمایش‌های «تراس»، «مار بازی»، «شهر ما» و «خون به پا می‌شود» پذیرای ۱۵ هزار مخاطب شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «خون به پا می‌شود»، «تراس»، «مار بازی» و «شهر ما» که در نوبت اجرایی اردیبهشت و خرداد در ساعت‌های ۱۹:۳۰، ۲۰ و ۲۱:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن‌های دکتر ناظر زاده کرمانی و استاد سمندریان به روی صحنه برده بودند، با استقبال ۱۵ هزار مخاطب به کار خود در این مجموعه تئاتری پایان دادند.

نمایش «خون به پا می‌شود» به کارگردانی مسعود طیبی در ۲۵ اجرای خودپذیرای ۱ هزار و ۹۹۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۳۵ مخاطب با بلیت‌های ۳۰،۳۵ و ۴۰ هزارتومانی و ۱۲۸۵ مخاطب با بلیت‌های ۲۰ و ۲۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۷۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «خون به پا می‌شود» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۳۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان بوده است.

نمایش «تراس» به کارگردانی مسعود کرامتی نیز در ۲۹ اجرای خودپذیرای ۴ هزار و ۳۷۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۶۳۵ مخاطب با بلیت‌های ۴۰ و ۵۰ هزارتومانی و ۱۳۰۹ مخاطب با بلیت ۳۵ و ۳۰ و ۲۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۳۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «تراس» طی ۲۹ اجرا مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «مار بازی» به کارگردانی سعید دشتی نیز در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۴ هزار ۳۷ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۴۱۱ مخاطب با بلیت‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ هزارتومانی، ۱۲۲۱ مخاطب با بلیت‌های ۳۵ و ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۰۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مار بازی» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۱۵۸ میلیون و ۶۸ هزار تومان بوده است.

نمایش «شهر ما» به کارگردانی محمدحسن معجونی نیز در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۴ هزار ۲۰۱ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۵۱۰ مخاطب با بلیت ۴۰ هزارتومانی، ۲۸۶ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۰۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «شهر ما» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۱۴۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده و تعداد مخاطبان هرکدام از نمایش‌ها، تماشاخانه ایرانشهر از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۸ خردادماه میزبان حدود ۱۵ هزار مخاطبان شد.