هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می‌کند جاودانه است

نشست پژوهشی «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» با حضور منصور حسامی در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نشست «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» از سلسله نشست‌های گفتگوی هنرها در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر یکشنبه ۴ […]


نشست پژوهشی «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» با حضور منصور حسامی در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نشست «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» از سلسله نشست‌های گفتگوی هنرها در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر یکشنبه ۴ اسفند با حضور منصور حسامی و مریم کشمیری در فرهنگستان هنر برگزار شد.

حسامی در مبحث «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» گفت: در تعامل باید وجه متکثر را به کار بگیریم، اصولاً متکثر بودن یکی از ویژگی‌های دوره معاصر ماست، تکثرگرایی مبانی نظری دارد ولی خصوصیت زمانه ماست، تعامل ویژگی زمانه ماست که نمی‌توانیم از آن گریزی داشته باشیم، ما در دنیای امروز نمی‌توانیم تعامل نداشته باشیم و منزوی باشیم، در جهان آکنده از ویژگی‌های تعامل و تکًثر منزوی بودن اجتناب ناپذیر است، جهان امروز جهانی نیست که در آن منزوی بود.

وی با بیان اینکه واژه تعامل باید در جامعه ما تعریفی دوباره شود، خاطرنشان کرد: امروز ما مشکلی از نظر تعریف مفهوم تعامل داریم، امیدوارم علما و متخصصان یک تعریفی از این واژه ارائه دهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جهانی سازی در مقابل لوکالیزم (منطقه‌ای) قرار دارد، گفت: جهانی سازی در اقتصاد و جامعه شناسی کاربرد فراوانی دارد و از آن حوزه وارد فضای فرهنگی شده است، مفهوم منطقه‌ای در مقابل جهانی سازی به کار می‌رود. برای مفهوم جهانی سازی باید به مولفه‌هایی اشاره کنیم آنچه دغدغه یک شخص می‌تواند باشد مثل هویت من چیست؟، تکلیف ملی گرایی چیست؟ و من پیشینه‌ای دارم که من را من کرده است، در واقع آن چیزی که الهام بخش حیات فرهنگی من است، آیا هویت ملی در تعارض با جهانی سازی قرار می‌گیرد؟ خیر بنابر این موارد هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می‌کند جاودانه است، ما در ایران از این هنرمندان کم نداریم و جهانی سازی شدنی است در صورتی که ما از روزگار و جهان مان به قدر کافی آگاه باشیم.

وی ادامه داد: مشکل امروز جوانان ما این است که از گذشته شأن آگاهی ندارند و از حال هم بی خبر هستند، مشکل این است که بین گذشته، حال و آینده مانده‌اند و بخشی از این مشکل هم به ما برمی گردد.

حسامی اظهار کرد: جهانی شدن یکی از اتفاقات شگفت انگیز امروز است و مصادف با فردی شدن است و همین یک تعارض بزرگ است حتی آنچه ما امروز در فضای جهانی شدن از آن یاد می‌کنیم فردیتی است که بر مناسبات و زندگی انسان حاکم شده است و نمود آن را در هنر هم می‌توان دید.

وی فرایند تبدیل ایده به اثر هنری قابل دیده شدن را در ۲۰ سال اخیر سریع خواند و گفت: اجرای ایده به واقعیت در سال‌های اخیر خیلی سریع شده است و نسبت به گذشته متفاوت شده است و این از قابلیت‌های تکنولوژی است که این امکان را برای ما فراهم کرده است.

حسامی درباره هنر معاصر ایران در پایان گفت: اگر الان به فضای مجازی وارد شوید و کلید واژه‌های هنر معاصر ایران را جستجو کنید یک امکان مهمی برای ما فراهم شده است و دسترسی ما را به هنرمندان معاصر بیشتر کرده است، امروز با این تکنولوژی موانعی که برای جهانی شدن در گذشته داشتیم از بین رفته است.