وضعیت سالن های سینما تا پایان سال ۹۷ بررسی شد

وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷ بررسی و منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در مقدمه گزارش «وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷» آورده است: «یکی از نیازهای مهم […]


وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷ بررسی و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در مقدمه گزارش «وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷» آورده است:

«یکی از نیازهای مهم سینمای ایران، ارائه آمارهای دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییرات و سیاستگذاری ها و متعاقب آن، نتایج به وجود آمده از تغییرات و سیاستگذاری ها در بروز آمار جدید است.

این سیکل به طور مداوم در حال انجام بوده است و به طور دائم اثرات خود را بر یکدیگر می گذارند. تسلط بر این تغییرات آماری و تحلیل های متعاقب آن می تواند مهمترین نقطه قوت هر سازمانی باشد.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی حسب وظایف محوله، جمع آوری آمار دقیق و متعاقب آن تدوین و تحلیل گزارش های سینمایی را در دستور کار دارد. هدف از این گزارش ها فراهم آوری آورده ای علمی و کارشناسی برای مدیران و سیاستگذاران سینمای ایران و آگاهی بخشی و توسعه دانش سینماگران و فعالان این عرصه است.

گزارش پیش رو به وضعیت سالن های سینما در کشور در سال ۱۳۹۷ اختصاص دارد. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ گزارشاتی با هدف آشنایی با وضعیت مکان های نمایش آثار سینمایی، پراکندگی در سطح کشور و وضعیت مالکیت آنها، تولید و منتشر شده بود. در این گزارش، به عنوان نسخه روزآمد گزارش قبلی، آخرین تغییرات در ساخت و توسعه مکان های نمایش فیلم در کشور، با همان چارچوب ارائه خواهد شد.

امیدواریم این گزارش نیز بتواند نظر خوانندگان محترم را جلب کند و دریچه ای باشد برای انجام پژوهش های مختلف در این زمینه در سینمای ایران.»

گزارش کامل وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷ در اینجا قابل مشاهده است.