پنجمین روز از سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در حوزه هنری