پیشنهاد خانه سینما به گروه های فیلمسازی

خانه سینما به گروه های فیلمسازی پیشنهاد داد که به طور موقف از فعالیت خود خودداری کنند. به گزارش سینما خراسان به نقل از پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران، خانه سینما طی اطلاعیه شماره چهار خود، به گروه های فیلمسازی پیشنهاد داد که به طور موقت از فعالیت خود خودداری کنند. در متن اطلاعیه […]


خانه سینما به گروه های فیلمسازی پیشنهاد داد که به طور موقف از فعالیت خود خودداری کنند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران، خانه سینما طی اطلاعیه شماره چهار خود، به گروه های فیلمسازی پیشنهاد داد که به طور موقت از فعالیت خود خودداری کنند.

در متن اطلاعیه چنین آمده است:

«اطلاعیه شماره چهار

با توجه به شیوع ویروس کرونا، خطر انتقال سریع آن در میان افراد جامعه وجود دارد، و پزشکان متخصص نیز بارها درباره پرهیز از حضور در محیط های عمومی هشدار داده اند به دلیل ناممکن بودن کنترل کامل سطوح، وسایل و ارتباطات، احتمال انتقال بیماری در میان گروه های فیلمسازی به شدت بالاست. لذا پیشنهاد می شود برای جلوگیری از ابتلای اهالی صنعت تصویر ایران و خانواده هایشان، و همچنین پرهیز از مشکلات مرتبط با آن که قطعا سبب ایجاد مخاطره و صدمات فراوان مادی و معنوی برای نهادهای اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی است ، دست کم در شرایط فعلی که با شیوع دامنه دار بیماری مواجهیم، گروه هایی که در مرحله پیش تولید یا فیلمبرداری قرار دارند، به طور موقت از فعالیت خودداری کنند. بدیهی است این پیشنهاد از سوی خانه سینما فاقد الزامات قانونی است اما می تواند در حد هشداری به تهیه کنندگان برای پیشگیری از این بیماری فراگیر و تبدیل آن به بحرانی عمومی در صنعت تصویر ایران تلقی شود.»