اعلام آمار تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تئاتر شهر

واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر آمار تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف این مجموعه را تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت منتشر کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، آمار تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای سایه و […]


واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر آمار تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف این مجموعه را تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت منتشر کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، آمار تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام شد.

نمایش «کمیته نان» به کارگردانی لیلی عاج که از روز ۲۳ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار ۹۶ نفری قشقایی آغاز کرده است با مجموع ۴ اجرا پذیرای ۲۷۹ تماشاگر بوده است. این نمایش با در نظر گرفتن گنجایش ۹۶ نفری تالار قشقایی تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت با ۶۹ بلیت تمام بها، ۱۴۶ بلیت تخفیف دار و ۶۴ بلیت مهمان معادل ۵ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان فروش داشت.

نمایش «مده آ» به کارگردانی علی اصغر راسخ راد هم که از روز بیستم اردیبهشت در تالار قشقایی به صحنه رفته با مجموع شش اجرا میزبان ۲۱۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با در نظر گرفتن گنجایش ۹۶ نفری تالار قشقایی تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت با احتساب فروش ۵۶ بلیت تمام بها، ۳ بلیت نیم بها و ۱۵۷ بلیت مهمان به فروشی معادل ۱ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

«لانه خرگوش» به کارگردانی مهدی صباغی عنوان دیگر نمایشی است که از روز ۱۹ اردیبهشت ماه در تالار ۷۲ نفری سایه روی صحنه رفته است. این نمایش با در نظر گرفتن گنجایش ۷۲ نفری تالار سایه، ۷ اجرا، ۸۷ بلیت تمام بها، ۴ عدد بلیت نیم بها، ۵۵ عدد بلیت تخفیف دار، ۱۴۳ بلیت مهمان و مجموع ۲۸۹ تماشاگر ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «چیزهای سرد» به کارگردانی رامین اکبری هم که از ۲۴ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر روی صحنه رفته است با مجموع ۳ اجرا، فروش ۱۱ بلیت تمام بها، ۲۵ بلیت دارای تخفیف، ۴۵ بلیت مهمان و مجموع ۸۱ تماشاگر به فروشی معادل ۹۳۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.