تانا، دست توانای بازارپردازی صنایع خلاق فرهنگی است

سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی گفت: «تانا» به معنای توسعه اکوسیستم نوآوری استان، رویدادی نوآورانه است که به منظور گسترش زیست‌بوم‌های تخصصی به ابتکار پارک علم و فناوری استان برگزار می شود.

به گزارش سینما خراسان، افشین تحفه گر در حاشیه نشست مشترک مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی و پارک علم و فناوری استان افزود: در این رویداد، صاحبان ایده، سرمایه گذاران، مشاوران و شرکت های فعال در زنجیره تولید، توزیع و ترویج گرد هم می آیند تا با اشتراک نظر و مساعی، اهداف این رویکرد را دنبال کنند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر شورای فرهنگ عمومی کشور، تشکیل کارگروه نوآوری و توسعه فعالیت‌های فرهنگ بنیان را در دستور کار دبیرخانه‌های استانی قرار داده است.

سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ‌ عمومی خراسان رضوی گفت: درآمیختگی و تلفیق هویت و کارکرد این دو مفهوم، یکی از اهداف مهم نشست برگزار شده در پارک علم و فناوری بود.

تحفه گر با اشاره به بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور با عنوان” بازارپردازی صنایع فرهنگی، به مثابه راه حل تحول در سبک زندگی” که در جلسه ۷۶۷ این شورا صادر شد، افزود: در بخشی از این بیانیه به لزوم تولید پایدار و بازتولید صنایع خلاق فرهنگی در تمامی ابعاد زیست بوم انسانی تاکید شده تا بتواند به حرکتی زنده و تمدن ساز تبدیل شود.

سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، سند ملی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برش استانی آن، تصریح کرد: در تمامی این اسناد، بر ضرورت راهبردی سازی فعالیت های نوآورانه فرهنگی و صنایع خلاق فرهنگ بنیان تاکید شده است.

تحفه گر اضافه کرد: در این نشست، برگزاری رویداد تانای صنایع خلاق فرهنگی در مهرماه سال جاری تصویب شد که امیدواریم این رویداد،سرآغازی بر ایجاد جریان پویا و پایدار صنایع فرهنگی باشد.

گفتنی است پارک علم و فناوری خراسان دعوتنامه تانا صنایع خلاق فرهنگی را منتشر کرده است.