برگزاری اولین دیدار صنفی ایسفا با کانون کارگردانان سینمای ایران

اولین دیدار صنفی هیات مدیره ایسفا با کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی ایسفا، روز گذشته سه شنبه ۲۸ خردادماه هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه با کانون کارگردانان سینمای ایران در خانه سینما دیدار کردند. در این دیدار که در خانه سینما شماره ۲ برگزار شد […]


اولین دیدار صنفی هیات مدیره ایسفا با کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی ایسفا، روز گذشته سه شنبه ۲۸ خردادماه هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه با کانون کارگردانان سینمای ایران در خانه سینما دیدار کردند.

در این دیدار که در خانه سینما شماره ۲ برگزار شد بر تعامل و همکاری ۲ صنف تاکید و در مورد مسائل مختلفی همچون فیلم اول سینمایی اعضای ایسفا، بحث پروانه مالکیت فیلم کوتاه، استفاده از توانایی اعضای ایسفا، برگزاری آموزش و ورک شاپ ها و نمایش فیلم های کوتاه بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد نماینده هایی از هر ۲ صنف برای ارتباط نزدیک تر انتخاب شوند که رضا درمیشیان از کانون کارگردانان و کاوه سجادی حسینی از ایسفا برای این منظور معرفی شدند.

در این دیدار محسن امیریوسفی، رضا درمیشیان، محمدرضا عرب، نادر مقدس، خسرو معصومی، مهرداد خوشبخت، قدرت اله صلح میرزایی و مصطفی کیایی از کانون کارگردانان سینمای ایران و سعید پوراسماعیلی، الهام حسین زاده، کاوه سجادی حسینی، امید عبدالهی، طوفان نهان قدرتی و میرعباس خسروی نژاد از هیات مدیره ایسفا حضور داشتند.