تصاویر مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر دیروز برگزار شد.

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)

h4tik15488000408448377.jpg (6000×4000)