رئیس هیأت مدیره «آیفیک» انتخاب شد

جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران «آیفیک» در آخرین ماه سال ۹۷ همراه با انتخاب امیر پروین حسینی به عنوان رئیس هیأت مدیره برگزار شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی آیفیک، هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ در محل انجمن تشکیل […]


جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران «آیفیک» در آخرین ماه سال ۹۷ همراه با انتخاب امیر پروین حسینی به عنوان رئیس هیأت مدیره برگزار شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی آیفیک، هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ در محل انجمن تشکیل جلسه داد.

در این نشست با حضور تمامی اعضا و بازرس انجمن ضمن تقدیر از خدمات اسماعیل عفیفه رئیس سابق هیأت‌مدیره، سید امیر پروین حسینی با رأی اکثریت اعضا به عنوان رئیس جدید هیأت‌مدیره آیفیک انتخاب شد.

همچنین در ادامه جلسه با قدردانی از خدمات طهورا ابوالقاسمی عضو هیأت‌مدیره و خزانه‌دار آیفیک، علی شیرمحمدی دیگر عضو هیأت‌مدیره به عنوان خزانه‌دار جدید منصوب شد.

اعتلای حرفه و هنر تولید فیلم و برنامه‌های دیداری و شنیداری در ایران، ایجاد یک نظام حرفه‌ای برای توسعه تولید فیلم و برنامه‌های دیداری و شنیداری در کشور، پشتیبانی و حراست از حقوق صنفی، حرفه‌ای، مادی و معنوی اعضا و حضور فعال به عنوان یک مرکز تخصصی و ذیصلاح در مسائل حرفه‌ای در کلیه زمینه‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی از اهداف انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) است.